This is ours
joint project
Our name is Lubenets.
Natalia (mother), Karolina (daughter).
Space Memory
created by mother and daughter
Natalia has been working with children for 7 years. In various educational projects related primarily to memory training and mental arithmetic. Creating its methodology, it is based on research in the field of neuroscience and on the experience of working with children of different ages. As a child and teenager, Karolina tested, among others, her mother's various methods and introduced them to the Polish market. After a year of working at the mental arithmetic school, she prepared a 7-person team of children that won the prestigious International Mental Arithmetic Olympiad in Prague. Karolina Lubenets, as president, spent two years building a 60-person Indigo Mental Club Polska team, which educates several dozen thousand children in Poland.

Today, we are building an ed-tech company together with an important mission at its core. We want as many children as possible to have access to quality education. We want every young person to know that they have enormous development opportunities and that their mind has natural super powers.

We want to support and make it easier for children to learn by showing them how to learn the material quickly and effectively. And such exercises will be helpful both at school and in your future professional life.

We do not want children to constantly struggle with learning a school curriculum that they have no influence on. Therefore, at Space Memory, our trained trainers will practice memorization techniques, speed reading and concentration methods with your child.
Nasze wartości to nasz manifest
Nasze wartości to nasz manifest
Społeczność i odpowiedzialność
Tworzymy społeczność ludzi, którzy razem chcą budować odpowiedzialny i zrównoważony świat. Wierzymy, że edukacja jest najważniejszym czynnikiem pozytywnej zmiany. Dlatego tę misję realizujemy poprzez wysokiej jakości technologie edukacyjne dostosowane do dzieci i młodzieży. Żyjemy razem, jesteśmy od siebie zależni i za siebie odpowiedzialni – tworzymy wspólny ekosystem powiązań. Istotne jest abyśmy sobie wciąż przypominali, że siła jest we wspólnocie. Ważne są indywidualne osiągnięcia, ale wygrywamy wtedy kiedy działamy razem, słuchamy się wzajemnie, rozmawiamy i odpowiedzialnie podchodzimy do swoich zadań.